La pell de la ciutat

Participants

20

Temps

1 hora i 30 minuts

Tipus

joc de rol

Edat

12 a 16 anys

Amb aquesta activitat es pretén conscienciar els adolescents, mitjançant dinàmiques, en relació amb totes les àrees que es treballen des de l’Ajuntament per a poder gestionar la ciutat promovent una participació ciutadana adherida als seus serveis. També cal conèixer els seus drets i com utilitzar-los.

Altres tallers…

El llibre gegant de la ciutat.

El llibre gegant de la ciutat.

L’objectiu del taller és obtenir una visió més crítica i real de la ciutat. Els nins i les nines...