Los derechos de la infancia

¿QUÉ SON?

Todos los niños y niñas del mundo, sin distinción, tienen los mismos derechos, con los que nacen.

La Convenció dels drets dels infants, aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, recull tots els drets del infants, menors de 18 anys, que reconeix com a persones integrades en una comunitat.

Els governs dels estats que han firmat la Convenció es comprometen a donar-la a conèixer, a definir polítiques que defensin els interessos dels infants i a dur a terme accions perquè es compleixi.

UNICEF és l’agència de les Nacions Unides que té la missió de fomentar i protegir els drets que recull la Convenció.

La Convenció dels drets dels infants té 54 articles i tots són igual d’importants.

A continuació pots trobar alguns dels drets inclosos a la Convenció:

DRET A LA VIDA

Tots els infants tenen dret a la vida. Els governs han de fer tot el possible per a assegurar la teva supervivència i el teu desenvolupament.

DRET A L’EDUCACIÓ

L’educació ha de ser obligatòria i gratuïta, i has de tenir facilitats per a accedir-hi. L’educació t’ha de preparar per a ser una persona respectuosa i responsable amb altres persones, altres cultures i el medi ambient, per a formar part activa d’una societat lliure, tolerant i pacífica.

DRET A LA SALUT

Tens dret a gaudir del nivell més alt possible de salut (que inclou aigua potable, una bona higiene i alimentació) i a rebre atenció mèdica quan et posis malalt.

DRET A L’OCI I LA CULTURA

Tens dret al joc, al descans i a les activitats recreatives i culturals.

DRET A LA LLIBERTAT

Tens dret a expressar lliurement les teves opinions i a cercar, rebre i difondre informacions i idees de tota classe.

Les autoritats han de respectar el teu dret a la llibertat de pensament, consciència i religió.

DRET A LA PROTECCIÓ

Les autoritats t’han de protegir dels maltractaments, els abusos i la violència. Tens dret a una protecció i a l’ajuda.

DRET A UN NIVELL DE VIDA ADEQUAT

Tens dret a un nivell de vida adequat per al teu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social.

DRET A LA IDENTITAT

Quan neixes tens dret a rebre un nom i una nacionalitat, a conèixer els teus pares i que et cuidin. Les autoritats han de respectar-te la identitat, el nom, la nacionalitat i les teves relacions familiars.

DRET A ATENCIÓ ESPECIAL

Si pateixes qualque discapacitat física o mental, tens drets a cures i atencions especials que garanteixin la teva educació i la teva capacitació per a gaudir d’una vida plena.

DRET A TENIR ACCÉS A INFORMACIÓ ADEQUADA

Tens dret a rebre informació, en especial la que sigui important per al teu benestar i el teu desenvolupament. 

DRET A LA PARTICIPACIÓ

Tens dret a ser consultat sobre les situacions que t’afectin i que la teva opinió es tingui en compte.

DRET A OPINAR

Tens dret a opinar i que aquesta opinió, d’acord amb la teva edat i maduresa, es tengui en compte quan les persones adultes hagin de prendre una decisió que t’afecti.

TALLERS PER A CONÈIXER MÉS SOBRE ELS DRETS DELS INFANTS

Si voleu conèixer més sobre els drets dels infants podeu sol·licitar un dels nostres tallers enviant un missatge al correu dinamitzaciocai@palma.cat.